Met respect voor het kleurenpalet

Het herstel bestaat uit verschillende fasen. De eerste belangrijke fase is het in beeld brengen van de oorspronkelijke kleuren. Minutieus wordt met een scalpel gekrabd om de muurverf te verwijderen. De kleuren, verfsoorten en -technieken worden nauwkeurig onderzocht en in kaart gebracht. Ook de sjablonen worden geanalyseerd. Hiermee ontstaat het kleurenpalet waarmee leerlingen van het CIBAP aan de slag kunnen om grotere delen te reconstrueren.

Kleurladders

Onlangs ontdekte Hannie de Keijzer bij toeval de zogenaamde kleurladders die door de bekende adviseur schilderingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Huub Kurvers, waren bloot gelegd. Enthousiast vroeg zij toestemming om een quickscan te mogen doen in de kerkzaal. In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is besloten een uitgebreid kleurhistorisch onderzoek in de kerkzaal uit te laten voeren naar de originele decoratieve kleurige schilderingen. Dit kleuronderzoek is uitgevoerd door Katherine Kolff en Aafje Wardenaar.

Geweldige kleurenpracht

Met behulp van een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, heeft NV Bergkwartier Katherine Kolff opdracht kunnen geven om een uitgebreid kleurhistorisch onderzoek te doen in de kerkzaal waarna grotere delen van de originele kleurige schilderingen uit 1892 zijn blootgelegd en gerestaureerd. Gewapend met scalpel, is in de tweede helft van 2021 hard gewerkt aan het restaureren van verschillende “vensters”. Hierbij werd regelmatig hardop de vraag gesteld waarom men er toch voor gekozen had om (vermoedelijk) in de jaren ’60 de kerk helemaal grijs-wit te verven. Er blijkt een geweldige kleurenpracht verborgen te liggen onder de toen aangebrachte muurverf.

“Geen dorre blom is wellekom”

De kleuren vormen een breed palet en een prachtig geheel met de overige interieurdelen die nog vrijwel volledig in tact zijn. De preekstoel, kerkbanken, het orgel en het glas-in-lood vormen een geweldig warm geheel met de oorspronkelijke schilderingen. De schilderingen bestaan uit kleuren op de vlakken en lijsten. Hierbij is zeer gedetailleerd gewerkt en zijn zeer veel kleuren gebruikt. Op diverse plekken zijn sjabloonschilderingen aangebracht met een thema gebaseerd op de natuur. Met recht sluit dit geheel aan bij het motto van architect Kuipers: “Geen dorre blom is wellekom”.

Reconstrueren kleuren en sjablonen

Vanaf januari 2022, zullen drie studenten van het excellent-programma van het CIBAP, hun stage lopen in deze kerk. Zij zullen rondom twee ramen de kleuren en sjablonen nauwkeurig reconstrueren. Hiermee krijgt de bezoeker een indruk van hoe de kerk er ooit uit zag. En als het aan NV Bergkwartier ligt, zal de kerk ooit in zijn geheel weer haar oorspronkelijke glorie terug krijgen.

Verschijning in de huisstijl

In samenwerking met NV Bergkwartier is BINK inspireert, full-service reclamebureau uit Deventer, verantwoordelijk voor het fotografisch vastleggen van de status van het project, de communicatie, social media kanalen en alle andere zichtbare uitingen. Zij hebben tevens de huisstijl en de website van Geef de Kerk Kleur vormgegeven.

Doopsgezinde gemeente

De Doopsgezinde gemeente groeide uit haar te kleine behuizing in de Korte Assenstraat en kocht in 1890 het huis met de achterliggende terreinen. Vanaf 1973 werkt de Doopsgezinde Gemeente samen met de Remonstrantse Broederschap, waarna ook gezamenlijk gebruik van het kerkgebouw volgt. In 2011 wordt de kerk verkocht aan NV Bergkwartier. Hiermee wordt de Geloofsgemeenschap verlost van het onderhoud van het gebouw en kan zij er wel gebruik van blijven maken. De Geloofsgemeenschap gebruikt sindsdien de kerkzaal op zon- en feestdagen. De rest van het gebouw wordt gehuurd door de VVV die daar haar winkel en kantoorruimtes heeft. Onlangs heeft de Geloofsgemeenschap aangegeven nog minimaal vijf jaar van de kerk gebruik te willen blijven maken.

Een samenwerking van: