Herman Penninck

Rond 1588 liet Herman Penninck een groot en voornaam huis bouwen aan de Brink. De vader van Herman Penninck, Macherias Penninck (1523-1597), was één van de aanzienlijkste inwoners van Deventer in die tijd. Hij was koopman in linnen en grootgrondbezitter. In 1583 trouwden Herman Penninck en Lucia van Reede. Zij was de dochter van een kannunik, Bitter van Reede en zijn concubine Jannetje van Baden. Zij kregen 17 kinderen. Beiden werden begraven in de Lebuinuskerk te Deventer.

Renaissance-gevel

De renaissance-gevel werd zeer rijk gedecoreerd met duidelijke katholieke verwijzingen. In 1580 werd de belijdenis van het katholieke geloof verboden, maar tussen 1587 (het verraad van Stanley) en 1591 stond Deventer weer voor korte tijd onder Spaans bewind. De familie Penninck bleef in die tijd van reformatie Katholiek. Boven de deur is links het familiewapen van de Familie Penninck weergegeven en rechts het wapen van de familie van zijn vrouw; Van Reede.

Gevelbeelden

De voorgevel bevat zes beelden. Deze stellen de drie goddelijke (Geloof, Hoop en Liefde) en de drie kardinale deugden (Voorzichtigheid, Moed en Gematigdheid) voor. Het zevende beeld, Rechtvaardigheid, de vierde kardinale deugd, heeft vermoedelijk op de top van de gevel gestaan. De originele beelden zijn bij de restauratie in 1891 verplaatst naar het Rijksmuseum in Amsterdam.

Op de gevel is ook de wapenspreuk van de familie Penninck te lezen: “Alst Godt behaget, ist beter benidet als beklaghet”.

Poortgebouw

Het gebouw aan de Brink was het poortgebouw van de zeer grote woning. Deze gaf toegang tot een binnenplaats waar verschillende gebouwen aan grensden. Hier waren opslagplaatsen, de woonvertrekken en een kapel gesitueerd.

Toen de kleinzoon van Herman Penninck en Lucia van Reede, ook Herman genaamd, in 1686 overleed, erfden zijn zusters en hun kinderen het huis. Zo kwam het in bezit van de familie van Hövell tot Westerflier. In deze periode werd de huiskapel gebruikt als schuilkerk. Tot 1801 bleef het huis in eigendom van deze familie, waarna het in verschillende handen is geweest.

Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort / OF-01164

Poortje Spijkerboorsteeg

Naast het poortgebouw, is alleen het poortje uit 1613 aan de Spijkerboorsteeg overgebleven van het oorspronkelijke woonhuis. Het bestaat uit een fraaie natuurstenen poortomlijsting, de boogpoort geflankeerd door kolommen die rusten op leeuwekoppen. Boven de poort ligt een boogvormig fronton, waarin een gebeeldhouwde vrouwenfiguur is aangebracht. Er is nu een opvallend lege plek waar vermoedelijk ooit een wapenschild heeft gehangen.

Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort / 84.870

Een samenwerking van: